Mücbir Sebep Halinde Vergi Ssk Beyan ve Bildirimleri tahakkuk ve Ödeme Süreleri Hk.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle etkilenen iller.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da deprem tarihi 06.02.2023-31.07.2023 tarihleri arası itibarıyla "mücbir sebep" hali ilan edilmiştir.

 

MÜCBİR SEBEP HALİNDE DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDEKİ VERGİ MÜKELLEFLERİNİN VERGİ VE SSK TAHAKKUK VE SON ÖDEME TARİHLERİ

 

VERGİ

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken ( 2023-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran ) Tüm  beyanname ve bildirimler 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi, Halinde söz konusu yükümlülükler yasal süre içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

SSK

2023/Ocak, Şubat,Mart,Nisan,  aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “Tüm SGK Bildirimleri” kısmının 26/05/2023 tarihine kadar verilmesi, 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Haziran dönemine ait primlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesinin,

 

 

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları