ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASINDA MERAK EDİLENLER? EYT KAPSAMINDA KİSMİ EMEKLİLİK?

 

Özellikle EYT Kapsamında olup  Giriş Tarihi ve Gün Sayısı Eksik  olan 4a ve 4b tabi sigortalılar için Borçlanma  bedellerini %54 Zamsız olarak ödemeleri için yarın için son gün olduğunu tekraren hatırlatmada fayda vardır.

 

Borcun Tebliği ve Ödenmesi

Tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecek, PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihi olacaktır. Hesaplanan borç, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahipleri tarafından Kuruma ya da Kurumun anlaşmalı olduğu bankalara ödenecek, bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar ise geçerli sayılmayacaktır. Borcun bir ay içinde tamamının ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir (S.S.İ.Y. md. 66/2; 2013/11 sayılı Genelge). Kuruma yazılı olarak başvurup dilekçeleri ekinde borçlanma belgeleri bulunmayanlardan bir ay içinde söz konusu belgeleri ibraz etmeyenlerin hizmet borçlanma tutarları, belgenin Kurum kayıtlarına ibraz edildiği tarihte geçerli olan prime esas günlük kazanç miktarlarına göre hesaplanacaktır. Her borçlanma için ayrı borçlanma talep dilekçesi alınacaktır. Süresi içinde tebliğ edilen borcunu ödemeyenler ile bir kısmını ödeyenlerin kalan süreleri için yeniden başvurmaları gerekmektedir (2013/11 sayılı Genelge). Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz (5510 sayılı Kanun md. 41).

6.Borçlanılan Sürelerin Statülerinin Belirlenmesi

  1. 1 Kural olarak borçlanma süresine ait sigortalılık statüsü, kişinin, borçlanma başvurusunu yaptığı sırada Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının ilgili bendindeki sigortalılık statüsüne göre belirlenir (yani kişinin borçlanma başvurusunu yaptığı sırada a bendi (işçiler), b bendi (bağımsız çalışanlar) ya da c bendi (kamu görevlileri) kapsamındaki mevcut statüsüne bakılır) -5510 sayılı Kanun md. 41; S.S.İ.Y. md. 66; 2013/11 sayılı Genelge-

Örnek: İlk defa 21.11.2008 tarihinde Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendine (işçi) tabi çalışmaya başlayıp 15.12.2009-15.03.2010 tarihleri arasında askerliğini er olarak yapan sigortalı, 15.08.2010 tarihinde Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendine (kamu görevlisi) tabi sigortalı olmuştur. 12.02.2015 tarihinde Kuruma müracaat ederek askerlik süresini borçlanmıştır. Bu sigortalının borçlandığı süreler Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendi (kamu görevlisi) kapsamında geçmiş hizmet olarak değerlendirilecektir.

  1. 2 Eğer sigortalı, sigortalılığı sona erdikten sonra Kuruma başvuru yapmış ise bu kez en son sigortalılık statüsüne bakılacaktır (2013/11 sayılı Genelge);

Örnek: 21.01.2009 tarihinde Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendine (işçi) tabi çalışmaya başlayıp daha sonra 24.12.2010 tarihinde işinden ayrılan sigortalı, 15.01.2010-15.03.2011 tarihleri arasında askerliğini er olarak yaptıktan sonra yeniden çalışmaya başlamadan Kuruma başvurarak askerlik süresini borçlanmıştır. Bu sigortalının borçlandığı süreler Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendi (işçi) kapsamında geçmiş hizmet olarak değerlendirilecektir.

  1. 3  2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam edenlerden daha önce Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalılığı bulunanların borçlanılacak süreleri 4’üncü maddenin birinci fıkrasının a bendi (işçi) kapsamında değerlendirilecektir (2013/11 sayılı Genelge).
  2.  Kanununun 4’üncü maddesi kapsamında zorunlu sigortalılığı sona erdikten sonra isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerden, sigortalılığı sona erdikten sonra yapılan askerlik borçlanması 4’üncü maddenin birinci fıkrasının b bendi (bağımsız çalışanlar) kapsamında değerlendirilecektir (2013/11 sayılı Genelge).

 

 

 

1999 ÖNCESİ KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Göz önünde bulundurulması gereken tarih 9 Eylül 1999'dur. Yani işe başlangıç tarihiniz 9 Eylül 1999'dan önce ise sizin artık 3600 prim günüyle on yıl çalışarak emekli olabilme hakkınız var demektir. Fakat bu kısımda 3 şart bulunmaktadır. Erkekler için 15 yıl, 3600 gün ve 55 yaşı tamamlamak. Kadınlar için ise yine 15 yıl, 3600 gün ve 50 yaşını tamamlamak gerekiyor. 

15 yıllık süre ilk sigorta girişinde bugüne kadar kabul edilen tarih olduğu için 9 Eylül 1999 yılı da son tarih baz alındığı için herkes için 15 yıllık süre tamamlanmıştır.  Bundan sonra tamamlamanız gereken tek şey 3600 gün. Yani 10 sene boyunca prim yatıracaksınız ve kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşına gelmiş olacak. Bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse ona göre emeklilik yaşınız ortaya çıkar.

Emeklilik yaşı kadınlarda 54'ten 58 arası, erkeklerde ise 60 yaşa kadar çıkıyor. Bu sebeple şayet daha az prim gününüz varsa bunu 3600'e tamamlamak için kısmi emeklilikten yararlanma imkanınız bulunuyor.

2008 SONRASI EMEKLİLİK ŞARTLARI

Kısmi emeklilik için ise prim 2008'e kadar 4.500 gün oluyor. Bu da 12.5 yıla denk geliyor. 01.05. 2008'den sonra işe girenler için ise 5.400 gün olarak uygulanıyor. Bu da 15 yıla tekabül ediyor. Burada ise 25 yıllık sigorta şartı da devreye giriyor. Yani 12.5 yıl ve 15 yıl çalışmak emeklilik primi için yetiyor.

 

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları