Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)

27 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30844

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

Buna göre Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile başlayacak olan;

• Meslek Kodunun yanlış bildirilmesinde idari para cezası uygulanması,
• Meslek Mensuplarının sorumluluğu, Hükümleri de Pilot iller hariç, 01/01/2020

tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacaktır.

01/01/2020 tarihinde yeni bir erteleme olmazsa tüm Türkiye’ de başlayacak olan uygulama, 2020/Ocak ayına ait beyanname/belge ile başlayacaktır.

Özellikle belirtilen illerdeki meslek mensuplarımız ile mükellef/ işverenlerimizin resmi gazete yayımlanan tebliğ ile yukarıda yapılan açıklamalara göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: TÜRMOB

Pilot İllerde de Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesi Süresi Uzatıldı TIKLAYINIZ

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları