GSS Prim Borcu Bulunanların Yıl Sonuna Kadar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilmesi

 

Özet

Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan, ancak primlerini zamanında ödememesi nedeniyle borçlu duruma düşen Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile Devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden 31.12.2019 tarihine kadar borçlarının olup olmadığına bakılmaksızın yararlanabileceklerdir.

Kapsam

4736 sayılı “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 1.Maddesinin 1.Fıkrasında:

Bu fıkrada sayılan kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacağı belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 60.Maddesinin 1.Fıkrasının (a) bendinin;

  • (2) numaralı alt bendi kapsamında 5510/4-1 (b) bendi kapsamındaki “Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar”
  • (g) bendi kapsamındaki “Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarından”

Genel sağlık sigortalısı sayılan ancak GSS prim borçlarının bulunması nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 67.Maddesi kapsamında sağlık hizmeti alamayanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin,

Söz konusu düzenleme uyarınca, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan, ancak primlerini zamanında ödememesi nedeniyle borçlu duruma düşen Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile Devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden 31.12.2019 tarihine kadar borçlarının olup olmadığına bakılmaksızın yararlanabileceklerdir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

29.03.2019 Tarihli ve 859 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları