ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI POŞET BEYANNAMESİ DÜZENLEMESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÜZENLEMESİ

 09.01.2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Olur ile güncellenmiş olan Usul ve Esaslarda uygulamada karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak gerekli değişikliklerin yapılabilmesini teminen, 25/03/2019 tarih ve 66745475-145.07-71201 sayılı Makam Oluru ile

“Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır.

Bu kapsamda;

 - Gümrüksüz satış mağazalarında ürün satışı esnasında verilen tüm poşetler ücretsiz olarak verilebilecektir.

 - Uygulamanın, tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamul, giyim, gıda gibi ürünlerin toptan veya perakende olarak satışının yapıldığı market, bakkal, kantin, pastane, züccaciye, tuhafiye, restoran, kafe, nalbur ve benzeri yerlerde geçerli olacaktır.

 - Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılacağı, plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logoları bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçemeyeceği bildirilmiş ve Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanacaktır.

- Plastik poşetlerin kalınlıklarının tespitinde %10’luk sapma oranı tolerans payı kabul edilecektir.

 - Mevcut uygulama dahilinde asgari 25 kuruştan satılmakta olan plastik poşetler 01/05/2019 tarihinden itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25 kuruştan satılacaktır.

 - Satış noktalarında plastik poşet ücreti, en az bir yerde, kullanıcı ve tüketicilerin rahatlıkla görebileceği bir duyuru ile ilan edilecektir. 04.04.2019/86-12

- Satış Noktalarınca, plastik poşet satışlarına yönelik yapılacak beyan ve ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlen esaslara göre yerine getirilecektir.

 - Barkodsuz plastik poşetler ile 09/01/2019 tarihli Usul ve Esaslara uymayan ve satış noktalarının stoklarında bulunan poşetlerin kullanımı için verilen süre 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Genel Tebliğe “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” linkinden ulaşılması mümkündür.

Usul ve Esaslara “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” adresinden ulaşmak mümkündür.

**g) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere (2019 yılı için) 18.037 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

*** z) (Ek:29/11/2018-7153/5 md.) Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları