2018 Yılı 4817 Sayılı Kanun İPC

2018 Yılı 4817 Sayılı Kanun İPC 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları 4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2013
(TL) CEZA MİKTARI 2014
(TL) CEZA MİKTARI 2015
(TL) CEZA MİKTARI 2016
(TL) CEZA MİKTARI 2017
(TL) CEZA MİKTARI 2018
(TL) Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 7.325 7.612 8.381 8.848 9.186 10.515 Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 731 759 835 881 914 1.046 Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2.928 3.043 3.350 3.536 3.671 4.202 4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 365 379 417 440 519 594 Paylaş
Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları