2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında Açıklama

2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında Açıklama

Kira Stopajı ve Mülk Sahiplerinin Sorumluluğu

Kira Stopajı ve Mülk Sahiplerinin Sorumluluğu

Genç Girişimci 4-b Bağ-Kur Teşvik Uygulaması 01.06.2018 Sonrası İşe Başlayanlar

Genç Girişimci Teşvik Uygulaması 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” Bagkur Prim Teşviki hükmü yer almaktadır.