e-SMM ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları

e-SMM ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e-Serbest

11 Ocak 2018 Tarihli ve 30298 Sayılı Resmî Gazete

11 Ocak 2018 Tarihli ve 30298 Sayılı Resmî Gazete

12 Ocak 2018 Tarihli ve 30299 Sayılı Resmî Gazete

12 Ocak 2018 Tarihli ve 30299 Sayılı Resmî Gazete KHK/697 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname