Kira Ödemelerinde Tl'ye Dönüş İçin 10 Günümüz Kaldı

Kira ödemelerinde TL'ye dönüş için 10 günümüz kaldı

Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir İflas Erteleme Müessesine Genel Bir Bakış Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Tanık Ücret 29 Eylül 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30550 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri